Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 16 Dec 2018
Version 8.1.2
Tender NoticeTender Notice

 

MAJLIS DAERAH KANOWIT

KENYATAAN TENDER

1. Tender adalah dipelawa daripada kalangan kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan UNIT PENDAFTARAN KONTRAKTOR (UPK) yang masih sah dan berdaftar dengan LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) bagi perolehan kerja-kerja seperti berikut:-

 

No. Tender

TAJUK TENDER

UPK

(BEKALAN DAN PERKHIDMATAN)

CIDB

YURAN DOKUMEN

(RM)

TEMPAT JUALAN DOKUMEN

TENDER

KATEGORI

KEPALA/SUB-KEPALA

SUB-KEPALA

KDC/ES/T/013(2018)

SUPPLY AND INSTALLATION OF TRAFFIC SIGN FOR KANOWIT DISTRICT COUNCIL (RE-TENDER)

C

IX

4b

 

 

 

KDC/ES/T/015(2018)

Drain Cleaning Services Within The Council Areas Of Jurisdiction For The Year 2019 – Zone A

C

VII

3a

Gred G1 atau

ke atas

RM100.00

(Tidak Akan Dikembalikan)

Bahagian Kejuruteraan,

Majlis Daerah Kanowit, Sarawak

KDC/ES/T/016(2018)

Drain Cleaning Services Within The Council Areas Of Jurisdiction For The Year 2019 –Zone B

C

 

VII

3a

KDC/ES/T/017(2018)

Drain Cleaning Services Within The Council Areas Of Jurisdiction For The Year 2019 –Zone C

C

VII

3a

KDC/ES/T/018(2018)

Drain Cleaning Services Within The Council Areas Of Jurisdiction For The Year 2019 –Zone D

C

VII

3a

 

 

2. Dokumen tender boleh diperolehi pada waktu pejabat setelah pembayaran yuran dokumen dalam bentuk wang tunai dilakukan.

 

3. Dokumen tender akan bermula dijual daripada 12 November 2018. 

 

4. Dokumen tender hanya akan dijual kepada kontraktor-kontraktor yang Berjaya mengemukakan lesen yang sah dan mematuhi semua syarat yang berkaitan.

 

5. Kontraktor/ Wakil Kontraktor perlu (perlu mengemukakan surat perwakilan kuasa) hendaklah membawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL serta salinannya ( yang telah diakui sah ) yang dikeluarkan oleh Unit Pendaftaran Kontraktor (UPK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) semasa membeli dokumen.

 

6. Dokumen Tender yang telah dilengkapkan perlu dikemukakan berserta dengan dokumen-dokumen seperti berikut yang telah disahkan oleh hanya Pegawai Kerajaan Gred 41 ke atas :-

 

a. Sijil Pendaftaran Perniagaan

b. Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor dengan UPKJ dan CIDB.

c. Penyata Kewangaan 3 bulan terakhir. (Disahkan oleh Pegawai Bank yang berkenaan).

 

7. Dokumen Tender  yang lengkap diisi hendaklah disimpan ke dalam sampul surat dimentaraikan diatasnya bertanda SULIT dan ditulis dengan jelas Tarikh Tutup, Nombor Tender serta Tajuk Tender dan perlu dimasukkan ke dalam Peti Tender beralamat seperti berikut :-

Setiausaha,

Majlis Daerah Kanowit,

P.O. Box 1, Jalan Kubu,

96700 Kanowit, Sarawak.

 

8. Tarikh tutup bagi semua Tender tersebut di atas adalah pada 26 November 2018 jam 12.00 tengah hari dan sebarang dokumen tender yang diterima selepas masa yang ditetapkan akan ditolak.

 

9. Tempoh sah laku tender adalah 90 hari dari selepas tarikh tutup.

 

10. Majlis Daerah Kanowit berhak untuk menolak mana-mana tawaran tender yang tidak lengkap, atau memberi apa-apa sebab penolakan mana-mana tawaran.

 

 

 

SETIAUSAHA,

MAJLIS DAERAH KANOWIT

Tarikh: 09/11/2018

 

 

MAJLIS DAERAH KANOWIT

KENYATAAN TENDER

1. Tender adalah dipelawa daripada kalangan kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) yang masih sah dan berdaftar dengan LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) bagi perolehan kerja-kerja seperti berikut:-

 

No. Tender

TAJUK TENDER

UPKJ

CIDB

YURAN DOKUMEN

(RM)

TEMPAT JUALAN DOKUMEN

TENDER

KELAS

KEPALA/SUB-KEPALA

SUB-KEPALA

KDC/ES/T/014(2018)

KERJA-KERJA BAIKPULIH KLINIK KESIHATAN NGUNGUN, KANOWIT

E

II

5a

Gred G1 atau

ke atas

RM100.00

(Tidak Akan Dikembalikan)

Bahagian Kejuruteraan,

Majlis Daerah Kanowit, Sarawak

KDC/ES/T/019(2018)

Grass Cutting Within The Council Areas Of Jurisdiction For The Year 2019 – Zone A

EX/E

VI

5b

KDC/ES/T/020(2018)

Grass Cutting Within The Council Areas Of Jurisdiction For The Year 2019 – Zone B

EX/E

VI

5b

KDC/ES/T/021(2018)

Grass Cutting Within The Council Areas Of Jurisdiction For The Year 2019– Zone C

E/D

VI

5b

KDC/ES/T/022(2018)

Grass Cutting Within The Council Areas Of Jurisdiction For The Year 2019– Zone D

EX/E

VI

5b

 

 

2. Dokumen tender boleh diperolehi pada waktu pejabat setelah pembayaran yuran dokumen dalam bentuk wang tunai dilakukan.

 

3. Dokumen tender akan bermula dijual daripada 12 November 2018. 

 

4. Dokumen tender hanya akan dijual kepada kontraktor-kontraktor yang Berjaya mengemukakan lesen yang sah dan mematuhi semua syarat yang berkaitan.

 

5. Kontraktor/ Wakil Kontraktor perlu (perlu mengemukakan surat perwakilan kuasa) hendaklah membawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL serta salinannya ( yang telah diakui sah ) yang dikeluarkan oleh Unit Pendaftaran Kontraktor (UPK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) semasa membeli dokumen.

 

6. Dokumen Tender yang telah dilengkapkan perlu dikemukakan berserta dengan dokumen-dokumen seperti berikut yang telah disahkan oleh hanya Pegawai Kerajaan Gred 41 ke atas :-

 

a. Sijil Pendaftaran Perniagaan

b. Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor dengan UPKJ dan CIDB.

c. Penyata Kewangaan 3 bulan terakhir. (Disahkan oleh Pegawai Bank yang berkenaan).

 

7. Dokumen Tender  yang lengkap diisi hendaklah disimpan ke dalam sampul surat dimentaraikan diatasnya bertanda SULIT dan ditulis dengan jelas Tarikh Tutup, Nombor Tender serta Tajuk Tender dan perlu dimasukkan ke dalam Peti Tender beralamat seperti berikut :-

Setiausaha,

Majlis Daerah Kanowit,

P.O. Box 1, Jalan Kubu,

96700 Kanowit, Sarawak.

 

8. Tarikh tutup bagi semua Tender tersebut di atas adalah pada 26 November 2018 jam 12.00 tengah hari dan sebarang dokumen tender yang diterima selepas masa yang ditetapkan akan ditolak.

 

9. Tempoh sah laku tender adalah 90 hari dari selepas tarikh tutup.

 

10. Majlis Daerah Kanowit berhak untuk menolak mana-mana tawaran tender yang tidak lengkap, atau memberi apa-apa sebab penolakan mana-mana tawaran.

 

 

 

SETIAUSAHA,

MAJLIS DAERAH KANOWIT

Tarikh: 09/11/2018