Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 
Last Update: 18 Jun 2018
Version 8.0.4b

Dimaklumkan bahawa Mesyuarat Penuh [MP] Ahli-Ahli Majlis Daerah Kanowit Bil. 1/2017 akan diadakan pada 21-23 februari 2017 (Jumaat)